Til Etnedal og Land

Mellom Toten i øst og Valdres i vest ligger tre kommuner som til sammen danner distriktet Land. Det er Søndre Land, Nordre Land og Etnedal. De ligger sentralt plassert i Oppland fylke, men det er nok mest geografisk. Hovedtyngden av befolkning og trafikk befinner seg øst eller vest for distriktet, og gjennomgangstrafikken er ganske begrenset. Jeg har heller ikke hjulpet på statistikken de senere årene, så derfor har det manglet bilder i arkivet fra dette området. Inntil nå.

 

Elggevir på vegg ved Skjervasag, Hadeland.

 

Over Hadeland

I slutten av august kjørte jeg en rundtur som omfattet det nevnte distriktet, og litt til. Turen begynte fra Romerike, og gikk langs gamleveien over til Hadeland. Den passerer Skjerva, som er navnet på både en innsjø og en gammel setervang øst i Lunner kommune. Her ligger flere setre som i et klyngetun, det danner et helt spesielt miljø. En gammel steindemning mellom vannene Skjellbreia og Skjerva inngår også i det fine kulturminnet her oppe på åsen.

 

Ved Lands Museum, Dokka.

 

Lands museum

Turen gikk videre mot Toten, før jeg svingte vestover mot Søndre Land. Ved Fluberg støtte jeg på rester av den gamle Dokkabanen, og den fint beliggende kirka på stedet. Over i Nordre Land besøkte jeg Lands museum på Dokka, Nordsinni kirke og helleristningene ved Møllerstufossen. Disse er gamle veideristninger, og fremtiller for det meste dyrefigurer. De antas å være mellom 8000 og 6000 år gamle.

 

Lunde bru i Etnedal.

 

Flott steinbru

Etnedal var neste post på turen, og her stoppet jeg ved Lunde bru sørøst for Bruflat. Det er en steinhvelvsbru i tørrmur bygget mellom 1827 og 1829, og er Norges lengste i sitt slag. Den er fortsatt i bruk på fylkesvei 251, og godkjent for kjøretøy med totalvekt inntil 50 tonn. Brua ble fredet i 1984. Lengre opp i Etnedalen finner vi Gjuvfossen, en rundt 40 m høy foss i elva Åfeta. Fossen er et flott syn der den faller fritt ned i elvejuvet ved Langdalen.

 

Ved Gjuvfossen, Etnedal.

 

Mot Gausdal

Bilturen fortsatte over fjellet mot Gausdal. Det var mange år siden sist jeg kjørte her, og det ble et fint gjensyn i begynnende høstfarger. Ved Ormtjernkampen lå tidligere Norges minste nasjonalpark, den er nå innlemmet i den mye større Langsua nasjonalpark. Jeg fant fine fotomotiv ved Oppsjømyra, like utenfor verneområdet. Et flott område jeg har tenkt å utforske mer ved en senere anledning. I Gausdal vendte jeg nesen sørover igjen, mot Hedmarken og flatbygdene der. Jeg tok kvelden med en liten runde i solnedgangen rundt Ringsakerbygdene ved Moelv og Brumunddal.

 

Ved Oppsjømyra naturreservat, Gausdal.

 

Se flere bilder fra denne turen