Hugget i stein

Østfold er kjent for mange fornminner, og kanskje spesielt helleristninger siden fylket har flere enn noen andre i Norge. Skandinaviske helleristninger kan deles i to hovedgrupper, veideristninger og jordbruksristninger. Førstnevnte er eldst, og stammer fra jeger- og sankerbefolkning i steinalderen (9000-2000 år f.kr). Alle helleristninger i Østfold er jordbruksristninger, og stammer fra perioden mellom år 1800 f.kr til 400 e.kr.

Ved Begby i Fredrikstad finnes to felt med mange flotte motiver, Gullskår og Skolefeltet. Her er skip, vogner, mennesker og solsymboler hugget i berget, og to av de mest kjente enkeltristningene i Østfold: Begbymannen og Danseren. Feltene er tilrettelagt for publikum med plattformer og informasjonstavler. Helleristningene dekkes til om vinteren for å beskyttes mot frostsprenging og annen slitasje.

 

Helleristninger ved Begby, Fredrikstad.

 

Genesis

Hopper vi noen århundre frem i tid, kommer vi til kong Olav den Hellige. Han regnes som grunnlegger av Sarpsborg, som ble grunnlagt i 1016 og var Norges hovedstad frem til Nidaros overtok i 1030. Dette betyr at byen feiret sitt 1000-årsjubileum i år, og et av prosjektene i den forbindelse var å ruste opp Skoleparken i Østre bydel. Den har nå fått navnet St. Marie plass, og midt i parken er det reist en skulptur av Olav den Hellige som ung. Den har fått navnet Genesis, og er laget av kunstneren Finn Erik Modahl. Avdukingen fant sted på jubileumsdagen 29. juli, og ble etterfulgt av tale fra dagens kong Harald V. Her er en bildeserie med kunsthistorie som strekker seg over nesten 4000 år.

 

Genesis på St. Marie plass, Sarpsborg.

 

Se flere bilder fra denne turen