Rullestein

Rullestein. Og atter rullestein. Det er Mølen på sydspissen av Vestfold. Skapt av den store innlandsisen fra siste istid er Mølen en del av det store raet, endemorenen som markerer hvor langt breen nådde før den siste tilbaketrekkingen begynte. I store deler av Vestfold kan vi følge den på land. Gjennom Sandefjord går fv 256 på toppen av morenen. Dette er gamle E18, men nå har den betimelig fått navnet Raveien på denne strekningen. Ved Mølen i Larvik forsvinner raet i sjøen, og dukker ikke opp før ved Jomfruland utenfor Kragerø.

 

Februarkveld på Mølen.

 

Ut mot havet

Rullesteinsstranda på Mølen er nesten halvannen kilometer lang, og går i en konkav bue som dreier mot nordvest ut i Langesundsbukta. Ut mot havet her ligger flere store gravrøyser fra jernalder og bronsealder, de eldste kan stamme fra år 1800-500 f.Kr. Det åpne landskapet med den historiske dimensjonen gjør Mølen til et yndet utfartssted. For naturfotografen er det alltid nok å ta seg til, noe jeg har erfart mange ganger med både blikkstille og skumhvite brenninger langs stranda. Denne korte bildeserien stammer fra en vinterkveld i 2004.

 

Februarkveld på Mølen.

 

Se flere bilder fra denne turen