Nærområde

I de drøyt 11 årene jeg bodde i Lillesand brukte jeg naturen i mitt umiddelbare nærområde flittig året rundt. Med den store variasjonen kystnaturen tilbyr, fikk jeg mange ulike naturopplevelser gjennom et år. Skjærgården med svaberg og sjø var naturligvis et vanlig turmål, men like ofte vendte jeg nesen innover i landet. Bare en drøy kilometer fra huset jeg bodde i ligger Olashei naturreservat. Det ble opprettet i 1993 for å ta vare på en åpen og fattig furuskog med uberørt preg.

 

Tørrfuru på Vardeheia, Olashei naturreservat.

 

Naturens skulpturer

Olashei på 162 m.o.h. ligger sentralt i området, omgitt av litt lavere heier med krokete furuskog på vindutsatte steder. Mellom heiene går kløfter og daler som gjør terrenget kronglete å ta seg fram i utenfor stinettet. Flere idylliske tjern fyller disse dalsøkkene, og gir mer liv til landskapet. Døde, forvridde furutrær finnes overalt, de står der som naturens egne skulpturer. Til stor glede for naturfotgrafen, og sikkert en hel del andre. Ikke bryt greiner fra disse, det ødelegger noe av opplevelsen for alle turgåere. Det er dessuten forbudt innenfor naturreservatets grenser.

 

Tørrfuru på Vardeheia, Olashei naturreservat.

 

Åpen furuskog

Det er den åpne furuskogen som gir området dets egenart. Innslaget av døde trær bidrar til villmarksfølelse, selv om grensen for naturreservatet i dag går mindre enn 300 m fra firefelts motorvei. Slik var det riktignok ikke i 2005, da denne bildeserien ble tatt. Allikevel var området sentrumsnært, og mye benyttet av Lillesands befolkning da som nå. Her er bilder fra vinteren og våren i 2005.

 

På Vardeheia, Olashei naturreservat.

 

Se flere bilder fra Olashei