Den flate halvøya

Lista er ei halvøy mellom Flekkefjord og Lyngdal i Vest-Agder. Den hører i sin helhet til Farsund kommune, og er noe for seg selv. “Norges svar på Skagen” er en mye brukt beskrivelse, de mange og lange sandstrendene bidrar til det. Likeså Lista fyr, som ikke er helt ulikt sin danske motpart. Landskapet er særdeles flatt, og det meste er jordbruksland. Det spesielt rikt på fornminner fra steinalder til jernalder, og mange arkeologer betegner Lista som det eldste Norge.

 

Sanddyner på Husebysanden, Lista.

 

Loshavn

Mens Farsund er største tettsted og sentrum i kommunen, er Loshavn lengst sørøst på halvøya en av Sørlandets best bevarte uthavner. Den har også en spesiell historie med kaperfarten som foregikk herfra i krigsårene 1807-1814. Det var under den såkalte kanonbåtkrigen mot Storbritannia at private redere drev kapring av britiske skip med myndighetenes godkjennelse. Det ble utskrevet såkalte kaperbrev av Kongens representanter i Kristiansand. Som stedsnavnet antyder ble det også drevet losvirksomhet fra Loshavn. I dag er det en helt særegen idyll her.

 

Ved Loshavn, Lista.

 

Knutepunkt for trekkfugl

Lista er godt kjent som et knutepunkt for trekkfugl. Området har kvaliteter som gjør det spesielt gunstig for rastende og overvintrende fugl. Grunne sjøarealer, landsbruksområder og næringsrike vann bidrar til det rike fuglelivet. Over 360 fuglearter er obesrvert innen Farsund kommune. Lista er også kjent for botanikere, med en rekke sjeldne planter i floraen.

 

Ved Loshavn, Lista.

 
Bildeserien jeg publiserer her er fra en flott dag tidlig i mai 2005. Jeg tok med meg min da 6-årige datter på tur, og vi lekte på sandstrendene, besøkte Lista fyr, og tuslet rolig rundt i Loshavn. En flott opplevelse jeg gjerne anbefaler for flere.

 

Ved Jøllestø, Lista.

 

Se flere bilder fra denne turen