Variert natur

De to Agderfylkene dekker ikke mer enn 5% av fastlands-Norges areal, men kan varte opp med stor variasjon i natur og landskap. Aust-Agder domineres i nord av Setesdalen, som deler Setesdalsheiene i Aust- og Vestheiene. Sistnevnte strekker seg inn i Vest-Agder i sør, og skiller Åseral fra Sirdal. Heiene kan by på mye flott fjellterreng, og har et godt utbygd nett av merkede stier og turisthytter.

 

Våren har kommet i Setesdal Vesthei.

 

Skogområder

Setesdalen og fjellheiene går over i et knudrete og småkupert skogsterreng, det strekker helt seg ut til havet. Furuskog dominerer i indre strøk, mens innslag av varmekjær løvskog med eik og bøk blir mer vanlig nærmere kysten. En mengde vann og vassdrag gjør området til kanopadlernes paradis.

 

Ved Åraksfjorden i Setesdalen.

 

Sørlandskysten

Men det er Sørlandskysten som er Agderfylkenes mest kjente attributt. Svaberg og lune badeviker avløser småbyer og gamle uthavner med hvitmalt trehusbebyggelse, det er det klassike bildet av Sørlandet. Jeg hadde gleden av å bo midt i smørøyet gjennom 11 år i Lillesand, og er fortsatt ofte på besøk da mine to barn fortsatt bor der. Disse bildene er hentet fra det analoge bildearkivet, og ble fotografert fra mai til august 2005.

 

Strandlek i Lillesands skjærgård.

 

Se flere bilder fra denne turen