Innenfor Hommelvik ved Trondheimsfjorden finner vi et av Trøndelags fineste bekkekløftlandskap. Det er Homla som har dannet kløfta, som strekker seg fem kilometer fra Storfossen til fjorden. Vi besøker de fine fossefallene øverst i elvedalen.

 

Bekkekløft

Malvik kommune ligger på sørsiden av Trondheimsfjorden, og er sentralt plassert mellom Stjørdal og Trondheim. Her bor rundt 14000 mennesker, og E6 og Nordlandsbanen går gjennom kommunen. Langs fjorden ligger rikt jordbrukslandskap, men Malvik domineres av typisk trøndersk kystgranskog. I denne skogen finner vi et av Trøndelags flotteste bekkekløft-landskap. Det dannes av elva Homla, som har sitt utspring i Foldsjøen ved Mostadmarka. Elva renner nordover ei snau mil, før den munner ut i Trondheimsfjorden ved Hommelvik. Da har den falt i overkant av 200 m på sin ferd ned gjennom Homladalen.

 

Storfossen i Homla.

 

Fossefall

Homla renner forholdsvis rolig de første kilometrene fra Foldsjøen. Men ved gården Dølan endrer det seg dramatisk. Her faller elva 40 m i Storfossen, som er en av Trøndelags høyeste urørte fosser. Hundre meter lengre ned finner vi Mettifossen, og ytterligere noen hundre meter ned i vassdraget ligger Dølanfossen. Til sammen gir det tre fossene et fall på ca 90 meter.

 

Ved Storfossen i Homla.

 

Naturreservat

I 2015 ble store deler av Homladalen vernet som naturreservat. Grunnen til det ligger i den urørte granskogen som dekker de bratteste delene av det trange dalføret. Selve bekkekløfta er ca 3,5 km lang, og i fossesprut-sonene øverst finner vi flere rødliste-arter av lav og mose. I tillegg har Homladalen stor verdi som friluftslivsområde for den økende befolkningen i distriktet. Homlastien går langs Homla i hele kløftas lengde, og det er bygget gangbru over elva. Naturkvalitetene i Homladalen er vurdert som nasjonalt verdifulle.

 

I granskogen ved Homladalen.

 

Min tur

Jeg ankom Hommelvik utpå kvelden, og hadde ikke tid til å gå hele Homlastien på 6 km. Dessuten brygget det opp til regnvær, så jeg valgte å kjøre opp parallelt med dalen til Fosstrøa, hvor det er parkeringsplass. Herfra er det ca 700 m å gå ned til Storfossen og Mettifossen, de to øverste fossene i Homladalen. Vannføringen var ganske liten etter den tørreste sommeren Norge har opplevd på mange år. Men det ga mulighet til å komme tettere på fossefallene uten at fosserøyken ga vann i linsa. Jeg fant mange fine motiv i begge fossene slik de fremsto, så får jeg heller ta turen tilbake en lys vårkveld da snøsmeltinga gir mer volum i vannmassene.

 

Ved Mettifossen i Homla.

 

Se flere bilder fra denne turen

 

Kategorier: Naturlandskap