Finnmark er vårt nordligste og arealmessig største fylke med sine 48631 km², større enn Danmark. Vidde er nøkkelordet for å beskrive landskapet, for Finnmarksvidda legger beslag på mer enn en tredjedel av fylket. Den består i hovedsak av åser dekket av bjørkeskog, myrer, elver og vann. Vidder finnes også på Varangerhalvøya og Nordkinnhalvøya, men her er landskapet nakent med sparsom vegetasjon. Fjellplatåene strekker seg helt ut til havet, hvor de stuper bratt i havet. Store og brede fjorder skjærer seg inn fra Barentshavet. Vest i fylket er landskapet mer fjellrikt, og på Øksfjordjøkelen ved Øksfjorden finner vi Finnmarks høyeste punkt på 1191 m.o.h. Fylket har 19 kommuner pr 2017, og vi tar en bilderunde til alle sammen.