Geologi. Selve grunnlaget for vår eksistens. Alt naturlig landskap rundt oss er resultat av en eller flere geologiske prosesser. De har pågått siden jordens opprinnelse, og pågår fortsatt. Langsomt malende som erosjonens kvern, eller brutalt og voldsomt som vulkanenes “byggevirksomhet”. Det siste har vi ikke mye av i Norge i dag, men vind, vann og is tærer landskapet sakte ned, og skaper de meste forunderlige og fargerike fotomotiver.