Nest størst

Porsgrunn er Telemarks nest største by, etter Skien. De to byene henger mer eller mindre sammen, og har snaut 90000 mennesker innenfor kommunegrensene. Porsgrunns andel er ca 35000, med omkring 13000 i selve byen. Tung industri er det som ofte forbindes med Porsgrunn, hvor Herøya er et av Norges største industriområder. Grenlandsområdet slet tidligere med høy forunrensing, men det har bedret seg ganske betraktelig. I dag fremstår byen i et mer positivt lys, med vekt på kreativ byutvikling.

 

Ved Bratsberg Brygge, Porsgrunn.

 

Seilskuteby

Porsgrunn ligger ved Porsgrunnselva, og har sannsynligvis navn etter en grunne hvor det vokste pors. Byen fikk kjøpstadsrettigheter i 1807, og den ble egen bykommune i 1842. Den var dessuten tidlig på 1900-tallet Norges største seilskuteby, men etter 1. verdenskrig var den tiden over. Da passet det bra at Norsk Hydro anla produksjonsanlegg for kunstgjødsel på Herøya i 1929, noe som skapte mange arbeidsplasser.

 

Kulturhuset Ælvespeilet, Posrgrunn.

 

Kreativ byutvikling

På østsiden av elva er det i de senere år gjort mye for å åpne byrommet mot vannet. Området foran rådhuset ble kommunens tusenårssted, og kulturhuset Ælvespeilet er bygget helt nede på elvebredden. Langs elva går også Strandpromenaden, forbi moderne leilighetsbygg, parker og flotte skulpturer. Sammen med min sønn Joakim gikk jeg et par runder i byen i løpet av oktober. Han er en ivrig Pokemon Go-spiller, og det er visst mest å hente til spillet i sentrale byområder. Det passer meg helt fint, det er trivelig å rusle rundt sammen med ham. Samtidig som vi begge får mosjon og frisk luft, er kameraet også med. Noen bilder blir det jammen av det også.

 

Kveld ved Rådhusplassen i Porsgrunn.

 

Se flere bilder fra denne turen