Eibydalen

Noen kilometer sør for Alta finner vi Eibydalen, et vidt dalføre fylt av furuskog i den flate dalbunnen. Gjennom den går E45 (tidligere riksvei 93) mot Kautokeino. Livsnerven i dalen er Eibyelva, en del av Alta-Kautokeinovassdraget. Den starter der Trangdalselva og Vesterelva møtes, rett nedenfor den store Kløfta i Trangdalen. Eibyelva renner rolig i ganske flatt terreng frem til den møter Altaelva 17 km lengre ned. Elvas kilder finnes inne på Finnmarksvidda, langt inn i Kautokeino kommune.

 

Tykk blåis ligger støtt på Eibyelva i Alta.

 

Isfotografering

Lørdag for to uker siden fulgte jeg E45 fra Alta mot Suolovuopmi, i håp om å finne vintermotiver på Finnmarksvidda. Jeg hadde også forhåpninger i Trangdalen, som passeres på veien. Det var overskyet, og lyset var ikke veldig spennende. Men langs veien fant jeg den nevnte Eibyelva, og den var dekket av tykk, blågrønn is. Vannføringen i elva så ut til å være minimal, så isen var nok dannet tidligere på vinteren. Den hvilte nå for en stor del på den tørre elvebunnen.

 

Luftbobler dekorerer isen på Eibyelva i Alta.

 
Dermed var det duket for isfotografering, og da er det sjelden vanskelig å finne interessante bildemuligheter. På Eibyelva var det stor variasjon i isen. Det var store felt med klar is, andre områder hadde blågrønn is med luftbobler, og mange steder omsluttet isen rulleteiner i elveleiet. Jeg fant mye fint å feste på minnebrikken, så det ble en snau time på isen før turen gikk videre.

 

Se flere bilder fra isen på Eibyelva

 

Kategorier: Naturlandskap