Bilder fra hele Norge… og litt til

Velkommen til et av Norges største arkiv av landskapsbilder. Her er samtlige av landets 356 kommuner representert. Du finner bilder av natur- og kulturlandskap fra kyst og innland, skog og fjell, by og bygd over hele Norge. Det inkluderer også arkitektur, kulturminner, teksturer og mye annet. I tillegg finnes bilder fra et knippe andre land, som f.eks. USA, Storbritannia, Portugal og Italia. Pr juni 2023 ligger drøyt 113 000 bilder i arkivet.

 

Se nyeste bilder og søk i bildearkiv

 

Slik finner du bildene du leter etter

Bildedatabasen er sterkt geografisk orientert. Kommune, distrikt og fylke er registert på hvert bilde, i tillegg til lokal stedsinformasjon. Verneområder som nasjonalparker og naturreservater er også med. Alle bilder er også kategorisert, men nøkkelord er ikke så bredt utfylt enda. Det jobbes imidlertid jevnlig med saken.

For å finne bilder i arkivet er det flere alternativer. Det første er å bruke søkefeltet, her er det bare fylle inn et ord eller navn, og trykke på søkesymbolet. Funksjonen søker etter ordet i alle databasens felt, som bildebeskrivelse, kommune, fylke, nøkkelord osv. Dette er den enkleste søkevarienten, men en ulempe kan være at den returnerer for mange uønskede treff. Et eksempel: Du leter etter bilder fra byen Elverum, og søker naturlig nok på “Elverum”. Med dette får du treff på alle bilder fra Elverum kommune, også de tatt utenfor byen.

 

Kveld foran rådhuset i Elverum, Innlandet.

 
For et mer nøyaktig søk kan du bruke “avansert søk”. Her kan du kombinere søk mot enkeltfelter i databasen, og dette gjør det mulig å begrense antall treff nærmere det du leter etter. Hvis vi fortsetter med eksempelet Elverum, vil du kunne finne bybilder ved å fylle inn dette i feltet “Beskrivelse”, og ikke i feltet for kommune/fylke osv. Nøkkelord i databasen legges inn i entallsform. Leter du eksempelvis etter bilder som inneholder båter, søk på “båt”.

Om du ikke helt vet hva du leter etter, men bare ønsker å se hva som finnes i bildearkivet, kan du bruke emneknaggene som snarveier. Disse er delt inn i to hovedgrupper: Geografisk og kategori. Når du klikker på en av disse vil nye emneknagger vise seg, mens de siste to vises øverst slik at du kan navigere tilbake.

 

Navigering i treff

Et søk resulterer i et eller annet treff, fra 0 til totalt antall bilder i arkivet. Bildene som er funnet vises med det vi på godt norsk kaller et “thumbnail”, et lite miniatyrbilde, med bilde-ID under. ID’en består av dato bildet er tatt (8 siffer med år, måned og dag), bindestrek, og sekvensielt nr. 

Er det flere enn 90 bilder i et treff, fordeles de over flere sider. Disse kan du ble frem og tilbake i, mens bildene kan sorteres kronologisk i stigende eller synkende rekkefølge. Du kan også velge å vise bare digitale bilder, bare analoge, eller begge. Videre er det lagt inn en kvalitetsvurdering i tre nivåer, representert med stjerner. En stjerne tent viser alle bilder, to viser ca halvparten, mens tre viser kun de bildene fotografen mener er de aller beste. Under finner du en forklaring på symbolene:

 

   Viser bilder fra både digital og analog kilde. Dette er standardvalget, klikk for å endre.

   Viser bilder fra kun digital kilde (digitalkamera). Kikk for å endre.

   Viser bilder fra kun analog kilde (scannet fra tradisjonell film). Kikk for å endre.

   Viser bilder sortert kronologisk (bildenr) i synkende rekkefølge, dvs nyeste først. Kikk for å endre.

   Viser bilder sortert kronologisk (bildenr) i stigende rekkefølge, dvs eldste først. Kikk for å endre.

      Kvalitetsnivå 1, dvs alle bilder. Klikk på stjerne nr 2 eller 3 for å endre.

      Kvalitetsnivå 2, dvs bilder med nivå 2 og 3. Klikk på stjerne nr 1 eller 3 for å endre.

      Kvalitetsnivå 3, dvs bilder med nivå 3. Klikk på stjerne nr 1 eller 2 for å endre.

 >    Klikk for å vise neste side. Vises kun dersom det er flere sider fremover.

 <    Klikk for å vise forrige side. Vises kun dersom det er flere sider bakover.

 +10    Klikk for å hoppe 10 sider frem. Vises kun dersom det er tilstrekkelig antall sider.

 -10    Klikk for å hoppe 10 sider bakover. Vises kun dersom det er tilstrekkelig antall sider.

 

Ved flere sider vises også sidenr mellom symbolene. Disse kan du klikke på for å velge hvilken side du vil vise.

 

Oslofjorden kan by på mange kystperler, som denne på Merrapanna nær Slevik, Fredrikstad, Viken.

 

Navigering i bilder

For å vise bilder i større format, klikk på et hvilket som helst bilde i treffsiden. Da åpnes bildet i en såkalt “lightbox”, eller bildeviser. Her kan du bla frem og tilbake ved å klikke på pilene eller bruke piltastene på tastaturet. På mobil eller nettbrett kan du “swipe” mot høyre eller venstre. For å lukke bildeviseren kan du klikke utenfor bildet, på krysset oppe i høyre hjørne, eller trykke ESC-tasten.

Bilder vises med en bildebeskrivelse, og all registrert geografisk informasjon. Bildets kilde (digital kameratype eller analog filmtype), samt originaloppløsning og filstørrelse vises også.

Bildeserier i stort format vises bare for den gjeldende treffsiden, maksimalt 90 bilder. For å vise bilder fra neste eller forrige treffside, må du først lukke bildeviseren, og skifte side.