Aust-Agder fylke er nok mest kjent for den milde Sørlandskysten, med sin typiske hvite trehusbebyggelse og yrende båtliv blant holmer og skjær. Men fylket har mye mer å by på. Innenfor kysten ligger et knudrete landskap med skog, heier, elver og vann. Og lengre opp begynner den lange Setesdalen som går fra Evje og helt opp til fjellskogen på Hovden, snaue 15 mils kjøring unna. Her er store fjellområder på begge sider, delt av dalen i Vestheiene og Austheiene. Aust-Agder dekker 9158 km², og har drøyt 115000 innbyggere. Arendal, Grimstad, Lillesand og Risør er de største byene, alle ligger langs Sørlandskysten. Det er 15 kommuner i fylket, alle representert med et bilde i denne serien.