Akershus er Norges mest folkerike fylke, mer enn 600000 mennesker bor på de 4918 kvadratkilometrene fylket dekker. Romerike dekker områdene i nord-øst, Follo i sør-øst, og Vestområdet med Asker og Bærum ligger naturlig nok i vest. Høyeste punkt er Fjellsjøkampen i Hurdal, den når 812 m.o.h. Jordbruksland utgjør mye av arealet, men skog dominerer i de østligste områdene og på Romeriksåsene nord for Oslo. Ellers dekker kulturlandskapet det meste av de lavereliggende slettene på Romerike, og i det mer bølgende landskapet i Follo. Akershus består av 22 kommuner, og her kan du se en bildeserie med ett bilde for hver av dem.