Agder er vårt sørligste fylke, og er nok mest kjent for den milde Sørlandskysten. Den kjennetegnes først og fremst av sin typiske hvite trehusbebyggelse, og et yrende båtliv blant holmer og skjær om sommeren.

Men fylket har mye mer å by på. Innenfor kysten ligger et knudrete landskap med skog, heier, elver og vann. Og lengre opp begynner den lange Setesdalen, som går fra Evje og helt opp til fjellskogen på Hovden, snaue 15 mils kjøring nordover. Her er store fjellområder på begge sider, delt av dalen i Vestheiene og Austheiene.

Agder dekker 16434 km², og har drøyt 300000 innbyggere. Kristiansand er fylkets klart største by, og fylkeshovedstad. Både østover og vestover ligger hvite trebyer på rekke og rad. Lillesand, Grimstad, Arendal, Tvedestrand og Risør ligger østover, mens Mandal og Flekkefjord ligger i vest. Det er 25 kommuner i fylket, alle representert med et bilde i denne serien.